ลงประกาศ ติดต่อเรา  
ข่าวรอบเมือง ท่องเที่ยว การศึกษา รูปภาพ คลิป หางาน
ภาพเคลื่อนไหว เจี๊ยะ โม่ง โร่ง โม่น เดิง ราชบุรี ณ วัดใหญ่นครชุมม์ บ้านโป่ง

จังหวัดราชบุรี โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี กำหนดจัดโครงการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีไทยมอญ เจี๊ยะ โม่ง โร่ง โม่น เดิง ราชบุรี ๓ (กิน อยู่ ดู มอญ เมืองราชบุรี ครั้งที่ ๓ ) ประจำปี ๒๕๖๑ ขึ้นในวันเสาร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ วัดใหญ่นครชุมน์ ตำบลนครชุมน์ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี เพื่อเปิดพื้นที่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม โดยนำเสนออัตลักษณ์ ของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยมอญ ให้เป็นจุดสนใจแก่นักท่องเที่ยว มาเยี่ยมชม และศึกษาวิถีชีวิตวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ไทยมอญให้แพร่หลายยิ่งขึ้น โดยนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด

โพสต์โดย PL NAKHONCHUM

 
ย้อนรอยเรื่องจริง ย้อนรอยข่าวเด่นครอบครัวคลั่งฆ่าลูกสาว ตัวเองเพื่อบูชาพระอินทร์ี ทีมล่าผี ตะลุยโรงแรมเฮี้ยน จ.ราชบุรี ย้อนรอยเรื่องจริง ย้อนรอยข่าวเด่นครอบครัวคลั่งฆ่าลูกสาว ตัวเองเพื่อบูชาพระอินทร์ี
ย้อนรอยเรื่องจริง ย้อนรอยข่าวเด่นครอบครัวคลั่งฆ่าลูกสาว ตัวเองเพื่อบูชาพระอินทร์ี ย้อนรอยเรื่องจริง ย้อนรอยข่าวเด่นครอบครัวคลั่งฆ่าลูกสาว ตัวเองเพื่อบูชาพระอินทร์ี ย้อนรอยเรื่องจริง ย้อนรอยข่าวเด่นครอบครัวคลั่งฆ่าลูกสาว ตัวเองเพื่อบูชาพระอินทร์ี
ส่งข้อมูล เรื่องราวต่าง ๆ หรือสอบถามทุกอย่าง ฯลฯ เพื่อนำเสนอ ได้ที่ rbvariety@gmail.com
เวปไซต์แห่งนี้ จัดทำขึ้นมา เพื่อเป็นศูนย์กลางแบ่งปันข้อมูลเพือคนราชบุรี
@ ส่งข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์ได้ที่ rbvariety@gmail.com